Tags:

Artikels

Digitale Transformatie: Technologie inzetten om drastisch te vernieuwen

Digitaliseren is veranderen met een doel

En GEEN VERPLICHT NUMMERTJE. De digitalisering is een exponent van de efficiëntiedoelstelling(en) die u stelt. Wie echt wilt veranderen, werkt in stappen en integreert voor elk doel een oplossing binnen zijn (nieuwe) digitale strategie. 

De experten van BDO Digital ondersteunen u bij complexe digitale transformaties. Dwars door de volledige waardeketen van uw instelling of dienst. Zij helpen u – onafhankelijk – de beste technologie kiezen. Of verder uitbouwen. U kiest! Stap voor stap. Betrokken en pragmatisch.

Download meer informatie en ontdek hoe BDO u kan helpen! 

 

19-03-2019 - BDO Digital

Artikels

Open Source Software Defined Storage in Academic Environments

Academic IT environments are often the most advanced users of technology. Given the research nature of those environments, they often have to push the boundaries of technology to the edge. Hence open source technologies fit really well in those environments. They can customize such solutions to fit their exact needs. Open source solutions are also less expensive than proprietary solutions which fits with the cost constraints of such environments.

Affordable data storage without expensive proprietary hardware

The demand for additional data storage is growing too fast for traditional storage options to continue to be an affordable solution. Continuing down this path means you'll be forced to increase your budget dramatically in order to keep up with your data needs. However, there is another answer—SUSE Enterprise Storage. This intelligent software-defined storage solution, powered by Ceph technology, enables you to transform your storage infrastructure and reduce costs while providing unlimited scalability. The result is an affordable and easy-to-manage enterprise storage solution.

Benefits of SUSE Enterprise Storage:

  • Reduce Cost
  • Simplify Management
  • Adapt Quickly
  • Scale Easily

SUSE Enterprise Storage fits the university IT needs well. Whether it’s the central IT department providing services to the entire university system, or an individual department that needs storage for their researchers they can use this open source solution in a variety of use cases. A few example use cases include Disk to Disk Backup, HPC Storage, Genomics Data Repository, and File Sharing.

07-03-2019 - SUSE, the Open Open Source Company

Artikels

In volle voorbereiding voor Securitas HIGH TOUCH - HIGH IMPACT

Tijdens een meeting met de partners van het raamcontract bereidden we het HIGH TOUCH - HIGH IMPACT event voor van 14 maart. 

Enkele sfeerbeelden. Bent u nog niet ingeschreven? Doe het nog snel via: securitas-hthi.be

28-02-2019 - Securitas

Artikels

Het post digital era komt eraan

De wereld barst vandaag van de opportuniteiten!  Dankzij nieuwe technologieën kan een onderneming met een slim idee op elk moment en in één vingerknip een bestaande markt inpalmen of kan een organisatie directe toegevoegde waarde brengen.

Fysieke nabijheid? Dit speelt hierin nauwelijks nog een rol.

Daarom moeten bedrijven en organisaties nu per definitie optreden in een digitale, globale markt. Zowel de evolutie van technologie als het inspelen op klantengemak en personalisatie tonen bijkomend aan dat we volop in een shift van aanbodeconomie naar vraageconomie zitten. Dit geldt ook voor overheden.

Met andere woorden, het digitale bedrijf wordt gestuurd door de klant of burger: die zoekt zelf en wil op de voor hem gemakkelijkste manier aan het product of de dienst geraken die hij nodig heeft.

Als organisatie of onderneming is het noodzakelijk om dan:

  • het zo makkelijk mogelijk te maken voor uw klant (consument, burger, bedrijf, andere organisaties…);
  • uw klant voor de volle 100% leren kennen, zodat u hem nog beter kunt bedienen en zelfs proactief kunt handelen

... naar customer convenience en hyperpersonalisatie dus!

Tot nu toe zorgt digitaliseren vooral voor kostenbesparingen of de automatisering van specifieke processen.

Vandaag zijn technologie en ICT “enabling”: als u het als totaalconcept invoert, maakt het groei juist mogelijk en makkelijk.

Daarbij verzamelen IoT en Business Intelligence data die de groei nog kunnen vergroten omdat artificiële intelligentie en machine learning uit die data predictieve modellen maken. In de niet zo verre toekomst kunt u dus bij doorgedreven digitalisering en het volledig inzetten van alle mogelijkheden al gaan voorspellen wat de volgende stappen zullen zijn (of aankoop van uw klant is).

Ga er dus vanuit dat iedereen zal digitaliseren en dat het nodig is om nu zelfs al aan de volgende fase te denken. Accenture noemt dit de “post-digtal era” waarbij ze verwijzen naar DARQ (Distributed  ledger technology – Artificial intelligence – Extended reality – Quantum computing).  

lees er meer over

Kom daarom naar Securitas HIGH TOUCH – HIGH IMPACT op 14 maart. Allerhande sprekers en bedrijven uit de publieke sector delen er met u hun cases en oplossingen aan de hand van de meest recente evoluties.

meer informatie en inschrijven

26-02-2019 - Securitas

Artikels

Arnout Van den Bossche op Securitas HIGH TOUCH, HIGH IMPACT op 14 maart 2019

Arnout Van den Bossche toont tijdens Securitas - HIGH TOUCH, HIGH IMPACT op 14/03 dat digitalisering vooral ook menselijk moet blijven. En dat doet hij met een humoristische noot. Bekijk hier alvast een voorsmaakje van zijn show:

06-02-2019 -

Artikels

What makes a financing concept intelligent? Here are five thoughts.

1. The financing must match the business, and not vice versa.

In the face of rapid digitalization, companies are under increasing pressure to be flexible and adaptable. Structures and processes also change, and the departments have far greater input in capital investment decisions. Financing models that may have been suitable 20 years ago have become obsolete. Lean processes and customized billing models are key – they give the finance department the flexibility that it would like to offer its colleagues in other departments.

2. Bringing together the CFO, CIO, and department is more a question of having the right strategy, rather than good fortune.

Turning these three decision-makers into a single powerful unit is one of the key challenges that companies face. This is where being agile has its benefits – it involves not only optimum collaboration on innovation and manufacturing, but also agreement on how to finance them. That is why companies need modern, agile financing concepts, not the term loans of yesteryear.

3. Companies are missing out on potential for innovation by relying on long-established financing concepts. 

There is always a certain amount of risk involved with innovation, and risk is the treasury department’s natural enemy. With standard financing concepts, it is rarely possible to strike a balance between these attitudes to risk. Instead, new approaches can provide a long-term boost to innovation. One example is ‘try and use’, where equipment is supplied with a short-term exit option in case the project does not work out.

4. Even non-standard financing models can be managed – with the right tools.

Having a customized funding concept for each project is only possible with total transparency and maximum control. This is unthinkable without a powerful, comprehensive tool for the technical and commercial management of all contracts and services, both inhouse and external. TESMA® is the answer to this.

5. Financing requires external expertise from an independent partner.

To find the best financing available, companies must be able to compare the market and draw on experiences from a wide range of projects. Only few companies are able to do that. That is why a strong partner that is able to work with the CFO, CIO, and auditors on an equal footing can provide a real competitive advantage. But only if this partner is independent and works in partnership with, not against, the customer.

We would love to give you more information on the TCO topic. Don’t hesitate to contact us on www.chg-meridian.be

 

06-02-2019 - CHG

Artikels

How seamless asset management benefits your business

Asset management is a way of managing, tracking and maintaining fixed or movable assets for a business, whether that’s physical equipment or digital software and data. It's important for businesses to have asset management in place to ensure their product or service runs smoothly and they have a scalable solution that will foster growth and success.

In many industries, such as healthcare and IT, assets need to be carefully monitored and maintained in line with certain regulations so that they are compliant. However, asset management is a best practice across a whole host of industries as it is a cost-effective solution to optimise performance, growth, and consistency. Close monitoring of the lifecycle of assets means businesses can move to the device-as-a-service (DaaS) model to transform their workplace, improving productivity and efficiency.

The benefits of asset management

With an asset management system in place, your business can reap many benefits such as increased productivity, greater efficiency, profitability, and seamless inventory procedures. Helping to take better control of finances to ensure these improvements, asset management integrates with your business to seamlessly track and manage in a way that will make day-to-day operations run like clockwork.

Due to the speed at which technology advances, it is necessary for businesses to refresh their equipment regularly and by leasing assets, you can have the most up-to-date, fully managed equipment at all times. Transparent tracking at the end of life process is also a possibility, asset management systems can map the complete process from collection to data erasure. Meaning that when your equipment is no longer of use to you, it will be collected and re-marketed without you having to lift a finger.

Supporting you at each stage of your asset’s lifecycle, asset management is there to provide financial control, precise reporting and flexible administration so you can save time and money internally.

With our inhouse asset management tool, TESMA®, it is easy to import, track and control your assets. All the right devisions know real time where the assets are, what they cost and if they are in usage.

We would love to give you more information on our asset tracking systems.
Don’t hesitate to contact us on www.chg-meridian.be 

06-02-2019 - CHG

Artikels

Hoe het datacenter door technologie verandert

Opkomende technologieën doen zich op alle gebieden van ons leven gelden; ook het traditionele datacenter ontkomt daar niet aan. Datacenterarchitectuur en bedrijfsprocessen veranderen nu al door geavanceerde technologieën en software-innovaties en er staat ons nog heel veel te wachten.

In deze blog kijken we naar enkele van de meest revolutionaire ontwikkelingen die nu en de komende jaren de toon zetten voor datacenters.

Hybride van ontwerp

Ondernemingen beseffen dat ze naar de cloud moeten kijken, maar slechts weinig bedrijven hebben het gevoel dat ze volledig op de publieke cloud kunnen vertrouwen om hun gevoelige gegevens veilig te stellen. Dit leidt ze richting een hybride benadering: 53% van de Europese ondernemingen is van plan een hybride cloudoplossing voor hun bedrijfs-IT te gebruiken, of gebruikt deze nu al, volgens ons onderzoek dat we deden met IDC.

Gecoloceerde hybride datacenters stellen bedrijven in staat hun eigen IT-infrastructuur naast toegangspoorten van de publieke cloud te plaatsen, waardoor ze de voordelen kunnen plukken van een uitbestede colocatie-oplossing in combinatie met private aansluitpunten op een van de de grote cloudplatformen.

De overstap naar een door software gedefinieerde omgeving

Omdat de grootste kostenpost voor bedrijven, wat datacenters betreft, in het verleden altijd de hardware was, wordt hardware in datacenters steeds meer vervangen door software en volgens Markets and Markets leidt dit er zelfs toe dat de door software gedefinieerde bedrijfstak tot meer dan USD 84 miljard in 2022 zal groeien.

Naast het feit dat dure, ruimte en stroom vretende hardware steeds minder nodig zal zijn, kennen door software gedefinieerde datacenters ook minder uitval, zijn ze onderhoudsvrijer en vergen ze een lager elektriciteitsverbruik, hetgeen allemaal sterk bijdraagt aan kostenverlaging en milieuvriendelijkheid. De ontwikkeling richting een door software gedefinieerde datacacenteromgeving begint met virtualisatie, omgevingen waarin fysieke servers miljoenen digitale machines ondersteunen.

Bedrijven kunnen zich geleidelijk richting een volledig gevirtualiseerde, door software-gedefinieerde architectuur ontwikkelen door hun netwerk-, opslag-, rekenfunctionaliteit en beveiliging op eigen tempo te virtualiseren.

Containers voor applicaties

Nu virtualisatie zich samen met de opkomst van cloud- en software-as-a-service-oplossingen geleidelijk ontwikkelt, is er behoefte ontstaan aan een meer flexibele benadering van de levering van applicaties en diensten. Dit heeft geleid tot het gebruik van ‘containers’ om applicaties te bouwen die direct geleverd kunnen worden en die flexibel op- en afschalen mogelijk maken.

Containers leiden tot nieuwe kansen die het gemakkelijker maken clouddiensten binnen het datacenter te leveren. De technologie wordt massaal omarmd en volgens 451 Research zullen de inkomsten in de applicatiecontainermarkt tegen 2021 verviervoudigen.

Edge-datacenters doen hun intrede

Naarmate de toekomst van netwerken veel meer gedistribueerd wordt, worden edge-datacenters steeds crucialer voor bedrijven. De enorme groei in het verbruik van IoT-data door mobiele apparaten en het toegenomen gebruik van sterk gedistribueerde applicaties door bedrijven vergt een meer gespreide benadering. Gartner voorspelt zelfs dat in 2022 50% van de door ondernemingen gegenereerde data buiten een traditioneel gecentraliseerd(e) datacenter of cloud aangemaakt en verwerkt zal worden.

Flash heeft de toekomst

De dagen van al die rijen draaiende schijven liggen voorgoed achter ons nu efficiëntere volledig-flash-oplossingen ervoor in de plaats komen. De kosten van flash-oplossingen zijn de afgelopen jaren razendsnel gedaald, terwijl de betrouwbaarheid, prestaties en capaciteit ervan sterk zijn toegenomen. Dit biedt bedrijven nu de kans een All-Flash Array te overwegen. Volgens IDC is de markt voor All Flash Arrays in het eerste kwartaal van 2018 met 54,7% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar.

De introductie van 3D NAND flash heeft dit nog extra gewicht meegegeven. Volgens velen is dit de grootste revolutie binnen de geheugentechnologie van de afgelopen decennia en flash overschrijdt nu de opslagdichtheid van HDD’s; de nieuwste versies presteren tot wel 1.000 maal zo snel.

Een datacenter voor het digitale tijdperk

Het datacenter speelt nu al een kritische rol om bedrijven te helpen innoveren en groeien, maar naarmate onder andere de eerdergenoemde technologieën steeds volwassener worden zal de invloed van datacenters alleen maar verder toenemen. De datacentercampus van Interxion in Brussel zijn de perfecte thuisbasis om uw bedrijf te helpen zich met de groei van opkomende technologieën in het datacenter mee te ontwikkelen.

31-01-2019 - InterXion

Artikels

7 Essentials for a Successful Cloud-First Transformation

Amazon Web Services (AWS) has helped thousands of organizations become cloud-first organizations. From those experiences and learnings comes the seven essential elements typical of cloud standard organizations.

Find out how to:

•  Establish a Center of Excellence to scale knowledge and best practices
•  Create a hybrid architecture to streamline application migrations
•  Reach a “Cloud-First” standard to answer the “why not” question
•  Get executive buy-in to achieve all objectives
•  Align IT Staff on goals and responsibilities
•  Get some quick wins to gather momentum
•  Engage partners to cover all the bases

Download e-book

30-01-2019 - Amazon