Tags:

Artikels

De onwaarschijnlijke evolutie van de informatie-technologie

Prof. Dr. Ir. Bart De Moor over de onwaarschijnlijke evolutie van de informatie-technologie

De revolutie van de informatietechnologie begon meer dan 100 jaar geleden, met het fundamentele onderzoek in de kwantum-mechanica, door Nobelprijswinnaars zoals Planck, Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg en vele anderen. Rond 1950 vonden 3 ingenieurs van Bell Labs in Amerika de transistor uit, een elektronische schakelaar gebaseerd op die fundamentele inzichten, waarvoor ze ook de Nobelprijs kregen, en ‘the rest is history’.  De exponentialiteit van de ontwikkelingen wordt best geïllustreerd door de zogenaamde ‘Wet van Moore’, die stelt dat de rekenkracht en geheugencapaciteit van onze elektronica verdubbelt om de 18 maanden (dat is een intrestvoet van 56 %).

 

De IT-revolutie heeft geleid tot een geglobaliseerde wereld, waarin quasi alles elektronisch wordt gemeten (wat leidt tot een ‘tsunami van data’), waarin iedereen met iedereen en alles is verbonden (‘the Internet of Things’) en waar de rekenkracht van onze computers toelaat om heel wat processen in toenemende mate te automatiseren. Denk hierbij aan het WereldWijde Web, sociale media, internetwinkels, globale verkeersstromen, financiële transacties enz.

 

In deze evoluties spelen Artificiële Intelligentie (AI) en Cybersecurity (CS) een steeds belangrijker rol. AI is een verzamelnaam voor heel wat disciplines uit de zogenaamde ‘data sciences’, cognitieve wetenschappen en toegepaste wiskunde. De kernbegrippen zijn geclusterd rond ‘machine learning’ en probabilistisch redeneren, neurale netwerken en ‘deep learning’, computer-visie en menselijke interactie, natuurlijke taalverwerking en kennisrepresentatie, planning en ‘decision-making’, automatisatie en optimizatie.

 

Het globale onderzoek inzake AI is exponentieel gegroeid, zeker in vergelijking met andere onderzoeksdomeinen. De laatste 5 jaar groeide het AI onderzoeksdomein met 12 %, terwijl dat de 5 jaar ervoor maar 5 % was. Terwijl in de VS de meeste afgestudeerden in AI naar Amerikaanse industrie trekken, worstelt Europe nog met uitdagingen: het aantal afgestudeerden in STEM, en degenen die afstuderen in AI stromen door naar niet-Europese bedrijven. Dat is merkwaardig, omdat inzake onderzoek in AI, Europa een voortrekkersrol speelt, zowel kwantitatief als kwalitatief en in diversiteit.

 

In plaats van ‘onderzoek’ is ‘ontwikkeling’ misschien een betere karakterisering. Immers, een echt begrip van hoe AI precies werkt, ontbreekt op dit moment nog volledig. Meestal is het nog echt een ‘black box’ waarbij er heel wat heuristiek komt te kijken. Op een betrouwbare wijze omgaan met de heuristiek van AI is nog een grote uitdaging (bijvoorbeeld bij medische diagnoses, of bij ‘decision support’ in levens-belangrijke situaties). De zoektocht naar ‘explainable AI’ is dan ook nog maar net begonnen.

 

Toch kunnen we nu al stellen dat AI pervasief is in onze samenleving en dat ook zo zal blijven in de toekomst. Er zijn immers geweldige perspectieven in quasi alle maatschappelijke uitdagingen: Gezondheidszorg, ‘Smart Cities’, Industrie 4.0 met noties zoals ‘digital twins’, processen in de financiële wereld en bij de overheid (denk maar aan ‘Tax on Web’,…), enz.

 

In deze context wordt CyberSecurity (CS) meestal beschouwd als een eerder technische aangelegenheid die weinig impact heeft op een business als dusdanig. Nochtans is het een conditio sine qua non die de digitale revolutie faciliteert: betrouwbaarheid, robuustheid en bescherming van digitale assets zijn noodzakelijk voor de lange termijn en voor de adoptie van nieuwe producten en diensten. In dit soort onderzoek staan we in België aan de wereldtop, in het onderzoek naar de beveiliging van strategische technologieën bij toepassingen in ‘the cloud’, het web, mobiel, IoT enz., in het onderzoek naar de veiligheid van software en applicaties, beveiligingsdiensten, systeem- en infrastructuurbeveiliging, en het onderzoek naar beveiligingsbouwblokken m.b.v. cryptografie, veilige communicatie en hardware.

 

De volgende editie van Securitas HIGH TOUCH - HIGH IMPACT zal doorgaan op 12 maart 2020.
Blokkeer deze alvast in uw agenda.

Meer informatie volgt binnenkort!

 

12-08-2019 -

Artikels

De Federale politie kiest voor Awingu

De Federale politie kiest voor Awingu

De federale politie zet volop in op digitalisering. Zo kozen ze enige tijd geleden om in zee te gaan met Awingu en samen een gemeenschappelijk platform uit te bouwen.

Dit platform levert niet alleen tijdswinst op op straat, maar zorgt er ook voor dat de politie gegevens op elk moment kan opzoeken, processen-verbaal kan opstellen en doorgegeven aan justitie voor verdere doeleinden. Het project kwam tot stand via het VITO-raamcontract.

Bekijk hier het interview met Benny Jacobs (Program manager digitalisation) van de federale politie.

Graag meer informatie over de digitalisatiemogelijkheden voor uw organisatie? 

Praat met onze ICT experts

 

06-08-2019 - Awingu

Artikels

Vlaanderen van de middenmoot naar het koppeloton van AI?

De potentiële maatschappelijke en economische impact van AI is enorm. Denk maar aan gepersonaliseerde gezondheidszorg, slimme mobiliteit en industrie 4.0. Bovendien, of als gevolg daarvan, zal de vraag naar data scientists, natural language processing researchers en business intelligence analisten alleen maar groter worden. De logische conclusie is dan ook dat er absoluut nood is aan gespecialiseerde opleidingen.

Erasmushogeschool Brussel heeft dat goed begrepen en biedt vanaf volgend academiejaar twee gloednieuwe postgraduaten aan, waarvan één rond AI.

Lees hier het volledige bloovi artikel


Lees hier ook meer over de evolutie van Artificiële Intelligentie in het opiniestuk van Professor Machine Learning Bart De Moor: “De onwaarschijnlijke evolutie van de informatie-technologie”

Bron artikel: Bloovi

06-08-2019 - Securitas

Artikels

MADE IN BELGIUM: Geoffrey De Smet: A Man with a Plan

From a small, academic project to a renowned software solution that is used globally and affects the lives of millions of people: it sounds like a fairy tale. But this is exactly what Belgian developer Geoffrey De Smet and Red Hat Business Optimizer (aka OptaPlanner) made happen. One of the most remarkable qualities of the software De Smet developed is its tremendous versatility. He himself used it to put together the match schedule for a tournament at his local tennis club. A schedule they had been labouring on for weeks, was put together over a lunch break applying the software. Next, a phone operator in the US installed it to optimize the deployment of its technicians. Hoping to save one or two percent in travel time, they ended up with a twenty-five percent reduction , saving hundreds of millions of dollars and heavily reducing CO² emissions in the process.

The very first version of the software came into being in 2006, during an academic challenge meant to optimize the university’s timetable. “I was playing around with optimization algorithms and made nice progress by combining them with JBoss code”, De Smet recalls. “In the following years I further improved the software on my own in my spare time. This continued when I started working as a Java consultant and later Java lead at Schaubroeck, were I supported the development of a local government budget software. In that period more and more developers started using OptaPlanner.

De Smet managed to secure his first customers, including a home for the elderly in France. But the development of the software truly made a huge leap forward when he joined Red Hat in 2010. Today, he is the Business Lead for Business Optimizer - or OptaPlanner - at the company. As such he can count on a community of talented full-time core engineers, hundreds of contributors and the feedback of thousands of users downloading the tool every month.

Every organization has planning issues,” is how De Smet explains the success of his software. “Common sense helps- to some extent in efficiently - deploying available people and resources. Our technology, however, always succeeds to further enhance and optimize the process. And we are not talking about efficiency gains of just a few percent, but rather ten, twenty or even twenty-five percent. This leads to enormous savings in logistics, which result in higher profits and higher productivity…usually being the main goal in the retail and transportation industry. In healthcare environments usage of the software focuses more on employee well-being.

There are also opportunities for society in general to profit from De Smet’s achievements. A government agency carrying out security inspections of bridges for instance will soon start using his software as well. Their intention is not to do the same number of inspections with less engineers, but instead to permit them more time per inspection. This will seriously increase the safety of citizens relying on that infrastructure.

I am constantly amazed by the diversity of our customers”, De Smet says. “All judiciary hearings in the UK are being scheduled with OptaPlanner. At the same time, a hugely popular car rental company in Europe uses the software to solve the puzzle of having the right car available for a customer at the requested time. This can get especially complicated considering they offer customers a choice in pick-up and return-locations. , And then there’s Thyssenkrupp, that implemented OptaPlanner to schedule maintenance of 220,000 elevators and escalators across North America which requires 2,500 technicians. Using the software, they managed to increase the number of completed maintenance jobs from fifty to seventy-five percent per year. Over the next year, they want to further improve that score by aiming to do maintenance on all 220,000 installations within a year.”

In Belgium, we just started working for KAVA, an organisation of more than 1,300 pharmacists”, De Smet continues. “They were struggling to allocate evenings and weekends their members are on call. Putting together such a schedule , you need to not only take into account the distance between the available pharmacists, but also the density of the population in an area. Wanting to be fair, they also needed to take into account members’ vacations and the fact that ‘on call’ duty on public holidays was equally spread. Those are very complicated yet exciting challenges.

When asked whether he is dreaming of even bigger achievements, De Smet does not have to think long: “Air traffic is immensely complex, of course, so we would definitely like to see our technology at work within an airline company or an airport. Staying closer to home and to the ground, we would also love to tackle the challenges of the Belgian railways. I’m pretty sure that will be a hard nut to crack,” he laughs.

Find out more about Red Hat

 

 

 

01-08-2019 - Red Hat

Artikels

Amerikaanse en Chinese wetenschappers hebben samen een zachte robotlens ontwikkeld die kan gecontroleerd worden door rond te kijken of te knipperen.

De menselijke oogbol is te beschouwen als een elektrische dipool: het netvlies achteraan is negatief geladen en het hoornvlies vooraan is positief geladen. Dit potentiaalverschil kan je meten door huidelektroden rond het oog te plakken en ze via een elektronische versterker te verbinden met registratieapparatuur. Wanneer het oog beweegt om rond te kijken of te knipperen, dan verandert de spanning tussen de elektroden. Met het opgemeten signaal, een zogenaamd electro-oculogram (EOG), kan je dus oogbewegingen analyseren.

Het Vlaamse onderzoeksinstituut imec paste dit principe vorig jaar al toe om een eye-tracking-bril te ontwerpen. Met dergelijke bril zou je via je ogen commando's kunnen geven in AR-of VR-toepassingen. Horizontale oogbewegingen kan je bijvoorbeeld gebruiken om te swipen en knipperbewegingen om stapjes vooruit te zetten in de virtuele wereld. Dergelijke bril kan ook helpen om neurodegeneratieve aandoeningen die een invloed hebben op oogbewegingen (zoals Alzheimer en Parkinson) vroegtijdig op te sporen.

Lees verder

Bron: Datanews

 

 

 

29-07-2019 - Securitas

Artikels

VIDEO: belangrijkste inzichten uit Microsoft Inspire event

Deze week organiseerde Microsoft hun jaarlijkse partner event "Microsoft Inspire". 
Innovatie-cases van bijvoorbeeld Unilever en de nieuwste business en tech trends kwamen aan bod.

Hoe kan technologie mensen sterker kan maken? Bekijk in deze video de belangrijkste inzichten uit de keynotes.  

18-07-2019 - Microsoft

Artikels

BDO Cyber Threat Insights 2019 1st Quarter Report

Cyber security: wapen uw organisatie tegen de dreiging uit cyberspace

Wist u dat tussen 2017 en 2018 maar liefst 26% van alle retailbedrijven meer dan eens een lek in hun confidentiële data ontdekt hebben? De toenemende digitalisering zorgt ervoor dat er steeds meer data online wordt opgeslagen, maar dit zet natuurlijk ook de deur wagenwijd open voor cyberaanvallen en hackers.

Afgelopen tien jaar is de e-commerce wereldwijd geëxplodeerd. Ondanks deze groei hinken vele organisaties serieus achterop op vlak van cyber security. Heel wat financiële en persoonlijke gegevens liggen gewoon voor het grijpen en criminelen maken hier dan ook gretig gebruik van. Meer nog, ze worden er steeds beter in. 

Vaak wordt het management zich pas bewust van de beveiligingsbehoeften wanneer hun beveiliging faalt, zoals bij een datalek. Niet alleen een kostelijke zaak, maar het tast ook het imago van je onderneming aan. Klanten en burgers verliezen al snel het vertrouwen, zeker wanneer waardevolle informatie wordt gestolen. Het investeren in een goede cyber security is dan ook geen overbodige luxe.

Meer weten? Het nieuwe Cyber Treat Insights Report van BDO geeft inzicht in het groeiende cybergevaar en hoe u zich er als organisatie tegen kunt wapenen.

17-07-2019 - BDO Digital

Artikels

Red Hat ziet zichzelf steeds meer als dé open source enabler van de hybride cloud

Red Hat ziet zichzelf steeds meer als de motor voor de hybride cloud. Dat bleek onlangs tijdens ons bezoek aan de jaarlijkse hoogmis Red Hat Summit 2019. De diverse producten van de open source-specialist zijn min of meer standaard geworden in de enterprisemarkt. Ook blijkt uit gesprekken met medewerkers en klanten dat de open source-specialist steeds meer aandacht geeft aan het midmarket-segment. Een interessante ontwikkeling.

Tijdens de jaarlijkse conferentie in Boston van de Red Hat-community, voor het bedrijf nog steeds de meest waardevolle ‘asset’, kon niemand er omheen. Het 26-jarige bedrijf is zo goed als onmisbaar geworden als het gaat om het gebruik van open source binnen grootzakelijke IT-omgevingen. Zeker nu open ecosystemen steeds meer in de mode raken.

Van grote bedrijven tot aan vrijwel alle IT-infrastructuurleveranciers, ergens in hun oplossingen en toepassingen hebben zij wel een samenwerking met de open source-gigant. Al zijn het maar verbindingen met Kubernetes, het open source containerplatform van Google. Containers zijn de standaard geworden als het gaat om het kunnen afleveren van diverse workloads waar eindgebruikers die maar willen. Aan de edge-kant van hun netwerk, in het al dan niet on-premise datacenter, in hybride cloudomgevingen of in de bekende grote public cloudomgevingen.

Lees hier het volledige artikel

 

Bron: Techzine België

 

 

 

02-07-2019 - Red Hat

Artikels

Nieuwe versie van Awingu unified workspace platform live

Awingu lanceert versie 4.2 van zijn unified workspace platform. Arnoud Marliere van Awingu legt uit welke nieuwe features en verbeteringen deze versie heeft.

Enkele nieuwe uitbreidingen:

  • Verbeteringen aan end-user UX
  • Uitbreiding van aggregatiemogelijkheden
  • Verbeteringen in de beveiliging en "compliance space"
  • Verbeteringen aan de funderingen van het platform

meer informatie

28-06-2019 - Awingu