Tags:

Artikels

Opinie: Zo problematisch is het tekort aan IT’ers

Onlangs peilden we binnen de publieke sector naar evoluties en trends op vlak van ICT. Het opmerkelijkste inzicht: 86% van de ondervraagde organisaties geeft aan een tekort te hebben aan IT’ers. 

Meer budget, minder medewerkers
Ondanks het feit dat ICT-departementen opvallend meer middelen ter beschikking hebben dan vorig jaar en er een betere alignering is met het beleid, blijkt 86% van de organisaties onvoldoende ICT-medewerkers te hebben. Dat is een stijging van maar liefst 16% in vergelijking met vorig jaar.

De tijd van in-house skills voorbij 
De nood aan profielen met de juiste vaardigheden, expertise en competenties wordt alsmaar groter. Dit zorgt ervoor dat het vandaag de dag niet langer realistisch is om alle ICT-kennis onder één dak te hebben. Enerzijds heeft dit te maken met de razendsnelle technische evolutie; elke dag komen er nieuwe technieken bij. Het is haast onmogelijk om deze bij te benen en gespecialiseerd te zijn in alle domeinen. Anderzijds worden de eisen en verwachtingen van eindklant steeds groter. Klanten willen snel en uiterst persoonlijk geholpen worden en dit liefst op elk moment van de dag. Dit legt enorm veel druk op ICT-departementen, zowel van buiten- als van binnenuit.

Nood aan nieuwe samenwerkingsvormen
Organisaties, waaronder ook overheden, dienen een shift te maken in hun denken en te evolueren naar een cocreatiemodel. Door nieuwe samenwerkingsvormen en partnerships aan te gaan, is het niet langer nodig om alle kennis in-house onder te brengen.

 Een voorbeeld hiervan is zogenaamde ‘managed services’, waarbij bepaalde processen extern geleid worden door een expert met alle kennis binnen een bepaald domein. Dit verhoogt de efficiëntie binnen uw organisatie en is bovendien erg kostenefficiënt. 

Wilt u na het lezen van dit artikel meer weten over managed services? Neem contact op met onze ICT-experts, zij helpen u graag verder.

12-08-2019 - Securitas

Artikels

De onwaarschijnlijke evolutie van de informatie-technologie

Prof. Dr. Ir. Bart De Moor over de onwaarschijnlijke evolutie van de informatie-technologie

De revolutie van de informatietechnologie begon meer dan 100 jaar geleden, met het fundamentele onderzoek in de kwantum-mechanica, door Nobelprijswinnaars zoals Planck, Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg en vele anderen. Rond 1950 vonden 3 ingenieurs van Bell Labs in Amerika de transistor uit, een elektronische schakelaar gebaseerd op die fundamentele inzichten, waarvoor ze ook de Nobelprijs kregen, en ‘the rest is history’.  De exponentialiteit van de ontwikkelingen wordt best geïllustreerd door de zogenaamde ‘Wet van Moore’, die stelt dat de rekenkracht en geheugencapaciteit van onze elektronica verdubbelt om de 18 maanden (dat is een intrestvoet van 56 %).

 

De IT-revolutie heeft geleid tot een geglobaliseerde wereld, waarin quasi alles elektronisch wordt gemeten (wat leidt tot een ‘tsunami van data’), waarin iedereen met iedereen en alles is verbonden (‘the Internet of Things’) en waar de rekenkracht van onze computers toelaat om heel wat processen in toenemende mate te automatiseren. Denk hierbij aan het WereldWijde Web, sociale media, internetwinkels, globale verkeersstromen, financiële transacties enz.

 

In deze evoluties spelen Artificiële Intelligentie (AI) en Cybersecurity (CS) een steeds belangrijker rol. AI is een verzamelnaam voor heel wat disciplines uit de zogenaamde ‘data sciences’, cognitieve wetenschappen en toegepaste wiskunde. De kernbegrippen zijn geclusterd rond ‘machine learning’ en probabilistisch redeneren, neurale netwerken en ‘deep learning’, computer-visie en menselijke interactie, natuurlijke taalverwerking en kennisrepresentatie, planning en ‘decision-making’, automatisatie en optimizatie.

 

Het globale onderzoek inzake AI is exponentieel gegroeid, zeker in vergelijking met andere onderzoeksdomeinen. De laatste 5 jaar groeide het AI onderzoeksdomein met 12 %, terwijl dat de 5 jaar ervoor maar 5 % was. Terwijl in de VS de meeste afgestudeerden in AI naar Amerikaanse industrie trekken, worstelt Europe nog met uitdagingen: het aantal afgestudeerden in STEM, en degenen die afstuderen in AI stromen door naar niet-Europese bedrijven. Dat is merkwaardig, omdat inzake onderzoek in AI, Europa een voortrekkersrol speelt, zowel kwantitatief als kwalitatief en in diversiteit.

 

In plaats van ‘onderzoek’ is ‘ontwikkeling’ misschien een betere karakterisering. Immers, een echt begrip van hoe AI precies werkt, ontbreekt op dit moment nog volledig. Meestal is het nog echt een ‘black box’ waarbij er heel wat heuristiek komt te kijken. Op een betrouwbare wijze omgaan met de heuristiek van AI is nog een grote uitdaging (bijvoorbeeld bij medische diagnoses, of bij ‘decision support’ in levens-belangrijke situaties). De zoektocht naar ‘explainable AI’ is dan ook nog maar net begonnen.

 

Toch kunnen we nu al stellen dat AI pervasief is in onze samenleving en dat ook zo zal blijven in de toekomst. Er zijn immers geweldige perspectieven in quasi alle maatschappelijke uitdagingen: Gezondheidszorg, ‘Smart Cities’, Industrie 4.0 met noties zoals ‘digital twins’, processen in de financiële wereld en bij de overheid (denk maar aan ‘Tax on Web’,…), enz.

 

In deze context wordt CyberSecurity (CS) meestal beschouwd als een eerder technische aangelegenheid die weinig impact heeft op een business als dusdanig. Nochtans is het een conditio sine qua non die de digitale revolutie faciliteert: betrouwbaarheid, robuustheid en bescherming van digitale assets zijn noodzakelijk voor de lange termijn en voor de adoptie van nieuwe producten en diensten. In dit soort onderzoek staan we in België aan de wereldtop, in het onderzoek naar de beveiliging van strategische technologieën bij toepassingen in ‘the cloud’, het web, mobiel, IoT enz., in het onderzoek naar de veiligheid van software en applicaties, beveiligingsdiensten, systeem- en infrastructuurbeveiliging, en het onderzoek naar beveiligingsbouwblokken m.b.v. cryptografie, veilige communicatie en hardware.

 

De volgende editie van Securitas HIGH TOUCH - HIGH IMPACT zal doorgaan op 12 maart 2020.
Blokkeer deze alvast in uw agenda.

Meer informatie volgt binnenkort!

 

12-08-2019 -

Events

E-Learning with 2Grips - Summer promotion! - 12 augustus 2019

2Grips online courses for both individuals and organisations

Motivated and up-to-date trained staff are a crucial basis for meeting the challenges facing digital transformation. In a rapidly changing world, lifelong learning is an absolute necessity.

In addition, a more multidisciplinary approach of service management also requires a better understanding of each other’s “language”. That’s why 2Grips provides a wide range of courses to support both ITSM beginners and professionals at all levels of their career.

E-learning with 2Grips

 • No need to align your schedules to our training calendar. These e-learning course can be accessed anytime, anywhere
 • All of our courses are available whichever device you use (iPhone, iPad, PC, Mac,…)
 • Enjoy a very rich learning experience with the combination of multimedia and instructional design with tutor support 24×7 throughout every course
 • Get a free Virtual Mentor session with every individual course purchase to help you apply your new knowledge and fast-track results from your training

ORDER YOUR COURSE TODAY AND RECEIVE A 10% discount

12-08-2019 - 2Grips

Artikels

Vlaanderen van de middenmoot naar het koppeloton van AI?

De potentiële maatschappelijke en economische impact van AI is enorm. Denk maar aan gepersonaliseerde gezondheidszorg, slimme mobiliteit en industrie 4.0. Bovendien, of als gevolg daarvan, zal de vraag naar data scientists, natural language processing researchers en business intelligence analisten alleen maar groter worden. De logische conclusie is dan ook dat er absoluut nood is aan gespecialiseerde opleidingen.

Erasmushogeschool Brussel heeft dat goed begrepen en biedt vanaf volgend academiejaar twee gloednieuwe postgraduaten aan, waarvan één rond AI.

Lees hier het volledige bloovi artikel


Lees hier ook meer over de evolutie van Artificiële Intelligentie in het opiniestuk van Professor Machine Learning Bart De Moor: “De onwaarschijnlijke evolutie van de informatie-technologie”

Bron artikel: Bloovi

06-08-2019 - Securitas

Artikels

De Federale politie kiest voor Awingu

De Federale politie kiest voor Awingu

De federale politie zet volop in op digitalisering. Zo kozen ze enige tijd geleden om in zee te gaan met Awingu en samen een gemeenschappelijk platform uit te bouwen.

Dit platform levert niet alleen tijdswinst op op straat, maar zorgt er ook voor dat de politie gegevens op elk moment kan opzoeken, processen-verbaal kan opstellen en doorgegeven aan justitie voor verdere doeleinden. Het project kwam tot stand via het VITO-raamcontract.

Bekijk hier het interview met Benny Jacobs (Program manager digitalisation) van de federale politie.

Graag meer informatie over de digitalisatiemogelijkheden voor uw organisatie? 

Praat met onze ICT experts

 

06-08-2019 - Awingu

Events

G suite summer class - 6 augustus 2019

Get more out of G Suite

After last year's success, we're organizing the G Suite Summer Class again this summer. With this training, we're aiming to help organizations deepen their knowledge of G Suite, so they can collaborate easier and smarter in the cloud.

reserve your spot

What?

A full force G Suite Training covering the main Google apps such as mail, calendar, hangouts, drive, docs, sheets and slides. The G Suite training is split into two modules, each covering one half day.

The purpose is to deliver high quality and user-centric training to boost productivity with G Suite. That's why we will limit attendees to a maximum of 8 persons per module.

You can choose to follow one module or both.

Module 1 (starts at 9:00am) - G Suite Communication (Mail, Calendar, Hangouts and Google Plus)

Topics:

 • Gmail: The goal is not just to understand and use Google Mail and its specific functionalities, but also to discover how Google Mail helps process emails more efficiently.

 • Google Calendar: Google Calendar has interesting features to simplify scheduling meetings and checking multiple calendars.

 • Google Hangouts: Google Hangouts can save you so much time in so many ways. Why not organise a video call instead of a physical meeting? Why not send a direct message instead of an email?

 • Google Plus: Google Plus is a great community builder and can be used as an internal social platform or "social intranet" for sharing knowledge and ideas with your colleagues and peers.


Module 2 (starts at 13:30) - G Suite Collaboration (Drive, Docs, Sheets, Slides and Forms)

Topics:

 • Google Drive is a game changer when it comes to document management and mobility of your workforce.

 • Google Docs is extremely powerful to boost collaboration. How does Google Docs differentiate from Word and why would you use it?

 • Google Sheets is so far ahead when it comes to real-time collaboration, data analytics and artificial intelligence. How does Google Sheets differentiate from Excel and why would you use it?

 • Google Slides: How often is a presentation made by more than one person? How does machine learning help build presentations faster in Google Slides?

 • Google Forms is amazing for collecting data, building questionnaires, creating registration forms,... and it is so easy. If known properly, this can easily digitize a lot of paper forms.

Why?

A lot of our G Suite customers have new recruits or need a refresher Google training. An on-site training, however, would be overkill. Other organizations want specific people to be G Suite experts to support other users.

The G Suite Summer Class is the ideal way to train 1 to 5 people in your company without a large impact on the day to day operations.

Who?

Anyone in need of Google training. Ideal for:

 • New employees

 • People who want to extend their knowledge of G Suite

 • People who need refreshment training

 • The training is given by our consultant Jonas Aerts.

Please note: The G Suite training will be primarily in Dutch (English is also possible should there be English participants).

How much?

€ 185 per person (ex. VAT) for one module of choice: communication or collaboration (half day training). Included in the ticket price: coffee/tea, a snack and drink

€ 285 per person (ex. VAT) for both modules (full day training). Included in the ticket price: lunch, coffee/tea, a snack and drink

The purpose is to deliver high quality and user-centric training to boost productivity with G Suite. That's why we will limit attendees to a maximum of 8 persons per module. g-company has the right to cancel a session if there are less than 4 registrants. Every registrant will be fully reimbursed (registration pricing) or offered another date should a cancellation takes place.

order your ticket

06-08-2019 - Google

Artikels

MADE IN BELGIUM: Geoffrey De Smet: A Man with a Plan

From a small, academic project to a renowned software solution that is used globally and affects the lives of millions of people: it sounds like a fairy tale. But this is exactly what Belgian developer Geoffrey De Smet and Red Hat Business Optimizer (aka OptaPlanner) made happen. One of the most remarkable qualities of the software De Smet developed is its tremendous versatility. He himself used it to put together the match schedule for a tournament at his local tennis club. A schedule they had been labouring on for weeks, was put together over a lunch break applying the software. Next, a phone operator in the US installed it to optimize the deployment of its technicians. Hoping to save one or two percent in travel time, they ended up with a twenty-five percent reduction , saving hundreds of millions of dollars and heavily reducing CO² emissions in the process.

The very first version of the software came into being in 2006, during an academic challenge meant to optimize the university’s timetable. “I was playing around with optimization algorithms and made nice progress by combining them with JBoss code”, De Smet recalls. “In the following years I further improved the software on my own in my spare time. This continued when I started working as a Java consultant and later Java lead at Schaubroeck, were I supported the development of a local government budget software. In that period more and more developers started using OptaPlanner.

De Smet managed to secure his first customers, including a home for the elderly in France. But the development of the software truly made a huge leap forward when he joined Red Hat in 2010. Today, he is the Business Lead for Business Optimizer - or OptaPlanner - at the company. As such he can count on a community of talented full-time core engineers, hundreds of contributors and the feedback of thousands of users downloading the tool every month.

Every organization has planning issues,” is how De Smet explains the success of his software. “Common sense helps- to some extent in efficiently - deploying available people and resources. Our technology, however, always succeeds to further enhance and optimize the process. And we are not talking about efficiency gains of just a few percent, but rather ten, twenty or even twenty-five percent. This leads to enormous savings in logistics, which result in higher profits and higher productivity…usually being the main goal in the retail and transportation industry. In healthcare environments usage of the software focuses more on employee well-being.

There are also opportunities for society in general to profit from De Smet’s achievements. A government agency carrying out security inspections of bridges for instance will soon start using his software as well. Their intention is not to do the same number of inspections with less engineers, but instead to permit them more time per inspection. This will seriously increase the safety of citizens relying on that infrastructure.

I am constantly amazed by the diversity of our customers”, De Smet says. “All judiciary hearings in the UK are being scheduled with OptaPlanner. At the same time, a hugely popular car rental company in Europe uses the software to solve the puzzle of having the right car available for a customer at the requested time. This can get especially complicated considering they offer customers a choice in pick-up and return-locations. , And then there’s Thyssenkrupp, that implemented OptaPlanner to schedule maintenance of 220,000 elevators and escalators across North America which requires 2,500 technicians. Using the software, they managed to increase the number of completed maintenance jobs from fifty to seventy-five percent per year. Over the next year, they want to further improve that score by aiming to do maintenance on all 220,000 installations within a year.”

In Belgium, we just started working for KAVA, an organisation of more than 1,300 pharmacists”, De Smet continues. “They were struggling to allocate evenings and weekends their members are on call. Putting together such a schedule , you need to not only take into account the distance between the available pharmacists, but also the density of the population in an area. Wanting to be fair, they also needed to take into account members’ vacations and the fact that ‘on call’ duty on public holidays was equally spread. Those are very complicated yet exciting challenges.

When asked whether he is dreaming of even bigger achievements, De Smet does not have to think long: “Air traffic is immensely complex, of course, so we would definitely like to see our technology at work within an airline company or an airport. Staying closer to home and to the ground, we would also love to tackle the challenges of the Belgian railways. I’m pretty sure that will be a hard nut to crack,” he laughs.

Find out more about Red Hat

 

 

 

01-08-2019 - Red Hat

Artikels

Amerikaanse en Chinese wetenschappers hebben samen een zachte robotlens ontwikkeld die kan gecontroleerd worden door rond te kijken of te knipperen.

De menselijke oogbol is te beschouwen als een elektrische dipool: het netvlies achteraan is negatief geladen en het hoornvlies vooraan is positief geladen. Dit potentiaalverschil kan je meten door huidelektroden rond het oog te plakken en ze via een elektronische versterker te verbinden met registratieapparatuur. Wanneer het oog beweegt om rond te kijken of te knipperen, dan verandert de spanning tussen de elektroden. Met het opgemeten signaal, een zogenaamd electro-oculogram (EOG), kan je dus oogbewegingen analyseren.

Het Vlaamse onderzoeksinstituut imec paste dit principe vorig jaar al toe om een eye-tracking-bril te ontwerpen. Met dergelijke bril zou je via je ogen commando's kunnen geven in AR-of VR-toepassingen. Horizontale oogbewegingen kan je bijvoorbeeld gebruiken om te swipen en knipperbewegingen om stapjes vooruit te zetten in de virtuele wereld. Dergelijke bril kan ook helpen om neurodegeneratieve aandoeningen die een invloed hebben op oogbewegingen (zoals Alzheimer en Parkinson) vroegtijdig op te sporen.

Lees verder

Bron: Datanews

 

 

 

29-07-2019 - Securitas

Artikels

Intelligente roadmapping in een geconnecteerde wereld: de hitteverklikker

Elke dag opnieuw stromen biljoenen gegevens door dataverwerkingssystemen, krijgen analoge data een digitale vorm en worden onze toestellen steeds intelligenter. We leven in een hypergeconnecteerde wereld waarin onze omgang met data totaal anders is dan tien jaar geleden.

Een wereld in verandering
In onze huidige geconnecteerde wereld waarin data exponentieel toeneemt, bent u als organisatie genoodzaakt om je anders te organiseren. We worden allemaal geconfronteerd met nieuwe uitdagingen: beschikbaarheid, schaalbaarheid, ecologie, mobiliteit en veiligheid staan bovenaan de checklist van moderne bedrijven.

Case: de hitteverklikker
Concreet experimenteert Stad Antwerpen via Stadslabo2050 met een slim waarschuwingssysteem voor hittegolven: de hitteverklikker. Deze interactieve website geeft de inwoners van de wijk Sint-Andries informatie over de temperatuur in de wijk. Op basis van actuele klimaatvoorspellingen van de Vlaamse Instelling voor Technologische Ontwikkeling (VITO) en slimme sensoren van imec kan er nauwkeurig gemeten worden of er een gevaar is voor zwakkere bevolkingsgroepen. Daarnaast vind je er een interactieve kaart met alle plekken die belangrijk zijn tijdens warme periodes: drinkwaterkraantjes, medische posten, huisdokters, ziekenhuizen en apothekers, maar ook koele buiten- en binnenplekken op wandelafstand.

Hoe kan u uw organisatie laten meegroeien in een wereld in transitie? Securitas biedt samen partners BDO, Check Point en LCL “smart solutions” die uw organisatie hiermee kunnen helpen. Dit lichten we graag toe tijdens onze inspiratiesessie “Intelligente roadmapping in een geconnecteerde wereld” op 18 september.

schrijf mij in

 

 

 

25-07-2019 - Securitas

Ontvang updates over ICT in publieke organisaties

Regelmatig landt deze Securitas update in uw mailbox. Met gegarandeerd relevante informatie!

Uitschrijven kan uiteraard op elk moment

En volg ons op: