Artikels

Digitale Transformatie: Technologie inzetten om drastisch te vernieuwen

Digitaliseren is veranderen met een doel

En GEEN VERPLICHT NUMMERTJE. De digitalisering is een exponent van de efficiëntiedoelstelling(en) die u stelt. Wie echt wilt veranderen, werkt in stappen en integreert voor elk doel een oplossing binnen zijn (nieuwe) digitale strategie. 

De experten van BDO Digital ondersteunen u bij complexe digitale transformaties. Dwars door de volledige waardeketen van uw instelling of dienst. Zij helpen u – onafhankelijk – de beste technologie kiezen. Of verder uitbouwen. U kiest! Stap voor stap. Betrokken en pragmatisch.

Download meer informatie en ontdek hoe BDO u kan helpen! 

 

19-03-2019 - BDO Digital

Artikels

The Q4 2018 BDO Cyber Threats Insights Report discusses recent cyber security activities.

The public sector, including both government agencies and government contractors, has historically been a prime target for cyberattacks. Over the last few years, we have seen an escalation in the number and severity of attacks, threats and malicious actors targeting the sector. To understand the risk and underlying issues affecting the public sector, we must understand that it is not homogeneous. The sector is by definition governed and budgeted by a single overarching civic body (the federal government), which encompasses all public services and enterprises.

But despite this, each entity within the sector has different objectives, agendas, political restraints and a multitude of other factors that set it apart from other entities within the sector. For example, establishing a clear segmentation between the private and public sectors can be challenging because of numerous overlaps between the two. This is further complicated by the growing trend towards privatization. For this reason, the public sector contains civil governmental agencies, including state and local municipalities, and some critical infrastructure and services. Moreover, while much commentary focuses on the U.S. government public sector, many of the issues presented are applicable to governmental organizations around the world.

The Q4 2018 BDO Cyber Threats Insights Report discusses recent cyber security activities including:

 • Global Public Sector challenges
 • Public Sector notable attacks and events in 2018
 • National cybersecurity strategic plans: country-specific spotlights

download the report

28-01-2019 - BDO Digital

Artikels

NxtPort: een mooi voorbeeld van deeleconomie bij de Haven van Antwerpen

 

Dankzij het digitale dataplatform NxtPort wordt de Antwerpse haven een aantrekkingspool voor technologische ontwikkeling op het snijvlak van industrie, logistiek en transport. De initiatiefnemers noemen het een wereldprimeur.

Een mooi voorbeeld van de nieuwe ‘deeleconomie’

Het gloednieuwe dataplatform zal gegevens uit diverse geledingen van de logistieke ketting uit de haven verzamelen. De nieuwe technologieën maken het mogelijk om op grote schaal gegevens verwerken en ter beschikking te stellen van de spelers op het terrein die ze nodig hebben. Nu gaat er nog ontzettend veel tijd en energie verloren omdat de verschillende bedrijven in de haven elkaars gegevens niet kunnen raadplegen omdat ze op verschillende digitale platformen werken. Veel wordt zelfs nog op papier afgehandeld.
 

Wanneer bv. een schip in de haven aankomt met ettelijke duizenden containers, weet de stouwer die ze lost niet hoe ze worden opgehaald: per truck, per spoor op per binnenschip. Indien wel zou hij de containers die op een later tijdstip per trein vertrekken elders op zijn terminal kunnen plaatsen dan een container die binnen twaalf uur met een truck vertrekt. Nu moet hij zijn containers soms tot vier keer herpositioneren omdat hij niet weet welke container wanneer door wie afgehaald zal worden. Daarnaast zijn de partijen die containers komen afhalen vaak pas heel laat of niet op de hoogte van het feit dat een container al dan niet aanwezig en vrijgegeven is. Verschillende partijen (douane, scheepagent, terminal) geven elk hun eigen groen licht voor de container pick-up via hun eigen (al dan niet digitale) kanalen. Bundeling van deze groene lichten in een centraal data platform kan zorgen voor een snellere doorstoom van de containers naar hun bestemming.  Aan de terminals kampen de truckers en binnenvaart operators soms met enorme wachttijden omdat de informatie niet goed doorstroomt.

In de nautische keten gaan jaarlijks duizenden uren verloren aan wachttijd omdat er geen goede informatie-uitwisseling is tussen de verschillende partijen die nodig zijn om een schip de haven van Antwerpen binnen te brengen. Centrale planning en afstemming tussen de sluizen, rivierloodsen, dokloodsen, sleepboten, etc. kan het aanlopen van Antwerpen nog aantrekkelijker maken voor rederijen.

Het is de bedoeling dat op termijn alle spelers in de supply chain hun logistieke gegevens in de superdatabank stoppen. Het is een open en neutraal systeem, gericht op de uitwisseling van data. De data die verzameld is zal beschikbaar zijn voor alle partijen in de logistieke ketting, rederijen, expediteurs, terminals, verschepers, loodsen, douane… etc, maar onder strikte toegangscontrole van diegene die de data aangeleverd heeft.  De bedoeling is dat externe bedrijven applicaties en apps ontwikkelen die de data van NxtPort beschikbaar maken voor hun gebruikers. Iedereen levert vrijwillig data aan, iedereen kan nieuwe toepassingen ontwikkelen en iedereen kan gebruik maken van de gecommercialiseerde of open oplossingen die gebouwd zijn boven op de data services van NxtPort.

Hoe heeft BDO Crossroad hierbij geholpen?

 • BDO Crossroad heeft het initiële marktonderzoek gedaan voor het initiatief en een eerste technische aanzet.
 • Voor de selectie van de platform technologie en leveranciers adviseerde BDO Crossroad de Raad van Bestuur van NxtPort.
  • Een IT Steerco samengesteld uit de initiatiefnemende bedrijven van NxtPort (Katoennatie, MSC, DP World, BASF en PSA) werd geïnstalleerd net zoals een juristenkantoor.
  • De planning en het budget werden opgemaakt.
  • De partners werden in kaart gebracht op basis van hun technische en financiële draagkracht, hun imago en reputatie in de markt.
 • Na het selectieproces heeft BDO Crossroad samen met de finalist het wettelijke en budgettaire overleg gefaciliteerd.
 • Een nieuwe organisatie werd gevormd rond de CEO, Daniël Lievens. BDO Crossroad is in het eerste jaar van NxtPort als bedrijf aan boord gebleven ter ondersteuning van de functionele uitwerking van de ‘use cases’ met de ‘community’ en om mee de architectuur van het technische platform vorm te geven.

 

De eerste toepassingen op het platform zijn beschikbaar sedert 2017, en de volledige portfolio aan data services kan gevonden worden op de NxtPort marketplace: https://www.nxtport.eu/en/market/our-marketplace/marketplace#

Belangrijke use cases zijn onder meer:

 • ‘next mode of transport’ van containers melden aan de terminal
 • Groene lichten voor container pickup
 • Digitaal hergebruik van de manifestgegevens van import containers
 • ‘Vessel stay’ informatie
 • ‘Secure’ container pickup process

 

Het pragmatisme, de ‘hands-on’ benadering en voeten-op-de-grond-mentaliteit, liggen aan de basis van de samenwerking. De diepe kennis van de IT-materie en technische kennis waren eveneens uitermate belangrijk voor het project. Het unieke samenwerkingsmodel en de frequente communicatie-initiatieven hebben geleid tot een succesvolle eerste fase. 

Daniël Lievens van NxtPort aan het woord 

"BDO Crossroad heeft ons van in het begin van het traject geholpen met de vormgeving van het concept tot de concrete implementatie. Ik apprecieer de unieke combinatie van hun sectorkennis enerzijds en anderzijds hun grondig begrip van de technologie en uiteraard ook hun flexibiliteit." 

19-12-2018 - BDO Digital

Ontvang updates over ICT in publieke organisaties

Regelmatig landt deze Securitas update in uw mailbox. Met gegarandeerd relevante informatie!

Uitschrijven kan uiteraard op elk moment

En volg ons op: