Real BCP

Real BCP

Website Real BCP

RealBCP - GDPR bedrijfsklaar continuïteits- en crisismanagementsysteem

"Databreach" is de meest gekende inbreuk in het kader van de Europese verordening gegevensscherming ("GDPR"). Maar, wist u dat in-adequate en onbeschikbaarheid van data eenzware inbreuken zijn? Er is dus een rechstreeks verband tussen GDPR en business continuity. RealBCP is een “one-stop-solution” continuïteits- en crisismanagementsysteem, dat u, naast de creatie van veerkracht bij crisis eveneens op conforme wijze bijstaat bij het verhinderen van- en het opvolgen van eventuele inbreuken.

RealBCP is een geïntegreerd business continuity managementsysteem.

Onze oplossing en diensten maken het u mogelijk op een georganiseerde wijze te reageren op situaties die uw business operaties onderbreken of verstoren teneinde opnieuw tot normale bedrijfsoperaties te komen.

RealBCP biedt daartoe al het nodige op één “one-stop-solution” platform met drie modules: business continuity intelligentie, - governance en beheer van echte crisissen. Dit alles is onafhankelijk van uw eigen ICT-middelen, met inbegrip van sms-en e-mail verzendingen.

Door onze oplossing aan te wenden maakt u komaf met moeilijk exploiteerbare templates en rekenbladen en dus ook met het risico op verbrokkelde of onvolledige opbouw van uw organisaties veerkracht. Integendeel benut u de volle kracht van een relationeel systeem dat volgens de hoogste standaarden beveiligd is. Dit alles is mogelijk, niet enkel vanaf een pc maar ook via smartphone of tablet. Uw Business Continuity veerkracht is dus steeds voorhanden, waar u ook bent. U realiseert een snelle “return on investment” en borgt de nodige kennis in uw organisatie.

die gepaard gaan met datalekken (“data-breach”), worden volgens voorgeschreven wijze uit de General Data Protection Regulation (“GDPR”) worden beheerd.

De aan-boord business-impact risicoanalyse laat toe zowel klassieke business continuity risico’s als cyber-risico’s te behe(e)r(s)en.

Een uniek systeem van combineerbare crisisacties en-communicaties maakt het mogelijk op elke crisis, ongeacht ernstgraad of impactdomein (niet enkel ICT-DRP) te reageren.

Implementatie van RealBCP garandeert conformiteit aan de meest gekende standaarden zoals ISO22301.

Deze kenmerken maken RealBCP uniek, net als onze klanten.

Onze dienstverlening omvat: certificatie, opleiding, kwaliteits-mijlpaalcontroles alsook bijstand bij implementatie en testen. Deze diensten zijn combineerbaar volgens uw noden en wensen.

U mag rekenen op een co-creatieve aanpak, waarbij wij resultaatsgericht werken en bijdragen tot uw organisaties veerkracht. We doen dit zelfs passioneel, omdat wij geloven en weten dat Organisaties met een sterke (be)sturing (“governance”), bijdragen tot een betere en veiligere wereld.

Tot slot, kondigen wij met genoegen de komst van een tweede product, RealDPG (Data Protection Governance) een geïntegreerde oplossing inzake het beheren van databeschermingsrisico’s volgens de Europese verordening gegevensbescherming (“GDPR”).

Bekijk onze producten

Downloads

Meer nieuws over Real BCP

real-bcp

ICT-oplossingen aankopen in een handomdraai?
Via dit raamcontract

Nog niet als gebruiker geregistreerd?

Registreer nu of Praat met een specialist
Uw registratie verplicht tot niets, en geeft alvast toegang tot alle prijzen in de online catalogus.
Registreer nu