Tags:

Cas clients

Zone de police Waterloo choisit Securitas

La Police de Waterloo cherchait une solution pour remplacer leurs serveurs. Grâce à la virtualisation ils ont maintenant une platforme extrêmement flexible via le contrat-cadre.

Souhaitez-vous plus d'informations sur les options de numérisation de votre organisation ?

14-01-2020 - Securitas

Articles

« L’administration publique ne peut pas repousser la numérisation »

La numérisation figure aussi tout en haut de la liste des priorités des organismes publics. Du moins si l’infrastructure de base est au point. Les services publics ne peuvent souvent pas agir aussi vite que le secteur privé. L’attribution d’un marché public passe toujours par un appel d’offres. Pour le rédiger correctement, il faut non seulement du temps, mais aussi de l’expertise. Le contrat-cadre de VITO et Securitas supprime cette difficulté. Avec ce contrat-cadre, les institutions flamandes, petites et grandes, ont accès à toutes sortes de solutions du centre de données.

lisez l'article du datanews

19-11-2019 - Securitas

Articles

Opinie: De groene consument, zelfs tegen wil en dank

Earth Overshoot Day, de dag waarop we alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde jaarlijks kan voorzien, opgebruikt hebben, viel dit jaar op 29 juli. De komende maanden leven we dus op krediet. En dat is geen goed nieuws. We gebruiken onze grondstoffen in veel sneller tempo dan de aarde ze kan produceren. Vermits we maar één planeet aarde hebben en de bevolking in de komende decennia spectaculair zal toenemen, zijn de vooruitzichten somber.

En toch ben ik eerder hoopvol. Want ik zie ook positieve elementen in deze berichten: de trend lijkt te keren. Overshoot Day viel vorig jaar ook op 29 juli, we zijn er dus niet op achteruit gegaan.

Stap voor stap

Tegelijk weet ik welke inspanningen bedrijven leveren om hun producten te verduurzamen. Zelfs als de consument absoluut niet zou meewillen – en dat is gelukkig maar een kleine minderheid – dan nog worden ze stapje voor stapje duurzaam. Gewoon, omdat de producten die ze kopen, steeds minder natuurlijke grondstoffen en energie nodig hebben.

Agoria, de werkgeversorganisatie van de technologiebedrijven, ondervroeg onlangs 100 van hun leden over duurzaamheid. 90% van de respondenten draagt bij tot milieu- en klimaatdoelen. Ze nemen concrete maatregelen door de CO2-voetafdruk te verminderen. En door aan duurzame productinnovatie te doen. Bijna de helft wil dat de volgende regering steviger inzet op circulaire economie en hernieuwbare energie. Hoopvol toch?

Schaalvoordelen

De hefboom van de schaalvoordelen is in deze problematiek echt niet te onderschatten. Kijk bijvoorbeeld naar Dell Technologies, het technologiebedrijf waarin ikzelf actief ben. Dat won 1 miljoen ton gebruikte elektronica terug via recyclingprogramma’s sinds 2013. Het hergebruikte ook zo’n 45.000 ton gerecycleerde plastics in nieuwe producten, reduceerde het energieverbruik van de productportfolio met 64% en drong het waterverbruik in het productieproces terug met ruim 4,5 miljoen kubieke meter. Wil je diezelfde resultaten behalen via initiatieven van individuele burgers, dan is er heel veel sensibilisering en overtuiging nodig. Bedrijven en burgers samen, halen veel snellere en betere resultaten.

Inzetten op diversiteit en technologie

Want laat me dit heel duidelijk stellen: we zullen iedereen nodig hebben: bedrijven, overheden en burgers, om de klimaat- en sociale doelen te halen en vanaf 2050 op een zero emissie balans uit te komen. En ook de alomtegenwoordige technologie zal een cruciale rol spelen. Uit studies blijkt bijvoorbeeld dat er in 65% van de Sustainable Development Goals, dat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de Verenigde Naties in 2015 lanceerde, een positieve correlatie is tussen toegang tot en gebruik van technologie enerzijds, en het behalen van die doelstellingen anderzijds. Ik heb het dan niet enkel over klimaat en milieu maar ook over gezondheidszorg en onderwijs,bijvoorbeeld.

Personeel

Momenteel hebben we in België, maar ook wereldwijd, wel een probleem om de juiste talenten te matchen met de openstaande vacatures. Dat heeft te maken met de wijzigende jobmarkt. De wereldbevolking groeit snel aan maar ook de jobmarkt ondergaat grote veranderingen. Het Wereld Economisch Forum gaat er in zijn meest recente ‘Future of Jobs’ rapport vanuit dat er in 2022 zo’n 133 miljoen nieuwe jobrollen op de arbeidsmarkt zullen bijkomen.

Gebrek aan voldoende talent op de arbeidsmarkt, wordt gezien als 1 van de 3 grootste risico’s die wereldwijd op organisaties afkomen. Nu al geeft zo’n 45% van de werkgevers aan dat ze het moeilijk hebben om medewerkers met de juiste talenten te vinden op de arbeidsmarkt. Dat heeft ook zijn impact op klimaat en duurzaamheid, aangezien technologie van doorslaggevend belang zal zijn om de klimaatdoelstellingen te halen.

Maar vermits er voldoende mensen zijn, en de wereldbevolking in de komende decennia alleen maar toeneemt, geloof ik er sterk in dat er meer dan voldoende getalenteerde individuen rondlopen die deze nieuwe jobs kunnen invullen en daarmee van deze wereld een duurzamer plaats kunnen maken.

Actie? Ja, graag!

Alleen moeten bedrijven dan wel voluit de kaart van de diversiteit en de opleidingen trekken. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Ga als werkgever ook eens kijken bij minder voor de hand liggende bevolkingsgroepen. Zet trainingsprogramma’s op voor lagere schoolkinderen uit kansarme groepen. En ook in afgelegen gebieden in Afrika en Azië zijn er kansen.

Dell Technologies bouwde bijvoorbeeld de Solar Learning Labs. Dit zijn volledig autonome mobiele scholen in zeecontainers. Ze zijn voorzien van vooruitstrevende technologie en zonnepanelen.
Last but not least. School bestaande medewerkers zonder technische achtergrond om tot ‘techies’. En ga partnerschappen aan met andere organisaties om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Nee, ik ben niet moedeloos maar net hoopvol, wanneer ik zie welke mogelijkheden er zijn om de huidige problemen aan te pakken. Alle stukjes liggen op tafel, we moeten gewoon starten en de puzzel maken.

Opinie geschreven door Pascale Van Damme, Vice President en General Manager van Dell Technologies Belux. En voorzitter van het Agoria ICT Committee

 

 

 

08-10-2019 - Dell Technologies

Articles

The #1 in Hyperconverged Infrastructure Adopting Latest PowerEdge Servers

One way that organizations are transforming their business is through hyperconverged infrastructure (HCI). The agility, scalability and flexibility HCI delivers continues to drive customer adoption, with the industry growing close to 50% since this time last year. And once again, thanks to our fantastic customers, Dell EMC is #1 in HCI system sales with 32% share.[1]

What makes the Dell EMC HCI portfolio so powerful? One big reason is that our portfolio is built on Dell EMC PowerEdge servers. That’s right, the #1 hyperconverged systems portfolio is powered by the #1 server portfolio, and, together, we offer industry-leading solutions, built on architecture optimized for HCI workloads, that deliver the latest and greatest technology.

Read the FULL article here

ABOUT DELL EMC 

Source: DellEMC

 

 

 

22-08-2019 - Dell Technologies

Articles

Économie circulaire en informatique : il est temps d'agir.

Depuis 1970, la consommation mondiale de matières premières a au moins triplé. D’ici 2050, ce chiffre pourrait encore doubler. Des mesures pour passer à une économie circulaire sont donc indispensables.

Qu’est-ce que l’économie circulaire ?
L’économie circulaire est le plus vieux concept du monde : dans la nature, rien ne se perd et chaque chose a son utilité. Il s’agit d’un système économique conçu pour maximiser la réutilisation de produits et de matières premières et minimiser la destruction de valeur. Autrement que dans le système linéaire actuel, où les matières premières sont transformées en produits qui sont détruits en fin de vie.

Multiplication des déchets électroniques
La numérisation et l'industrialisation croissantes ont conduit à une véritable explosion de déchets électroniques. Plus encore, ce sont là les déchets qui augmentent le plus au monde et qui font le plus de ravages sur notre planète. L’innovation croissante en matière informatique rend donc également l’économie circulaire inévitable.

Grâce au contrat-cadre VITO, Securitas s’est affiliée au “Green Deal Circulair Aankopen “( Le Contrat Vert d’Achats Circulaires) et à “Vlaanderen Circulair “(Le centre d’inspiration pour une économie circulaire en Flandres). Les asbl Close the Gap et Worldloop sont maintenant responsables du traitement de tout notre matériel informatique une fois amorti.

Bien plus que simplement “vert”
Pour une organisation, les avantages de la transition vers une économie circulaire vont bien au-delà de la seule écologie. Celle-ci apporte aussi un avantage économique. Imaginez l’économie de matières premières, la croissance économique, la croissance en matière d’emploi et l’espace laissé à l’innovation. Finalement, les décideurs vont lentement mais sûrement au-delà du simple recyclage. Ce modèle économique qui attache autant d'importance à la réparation, à la réutilisation et au recyclage est de plus en plus encouragé. Les organisations qui préfèrent ignorer tout simplement ces initiatives seront rapidement mal perçues.

Et où en est votre organisation à ce sujet ? L’e-book de Hewlett Packard Enterprise “The Circular Economy” se penche sur de nombreux aspects intéressants de l’économie circulaire et met en lumière la façon dont nous pouvons, ensemble, relever le défi d'un avenir écologique et économique meilleur.

18-08-2019 -

Articles

Lettre ouverte : La pénurie d’informaticiens, un vrai problème

Récemment, nous avons mené une enquête auprès d’entreprises du secteur public pour connaître les évolutions et les tendances en matière d’IT. Le constat est alarmant : 86 % des organisations interrogées ont indiqué qu'elles souffraient d'une pénurie d’informaticiens.

Davantage de budget, moins de collaborateurs
Malgré le fait que les départements IT disposent visiblement de beaucoup plus de moyens que l'an dernier et qu'il y a un meilleur alignement avec les politiques, 86% des organisations semblent manquer de personnel informatique. C’est une augmentation d'au moins 16 % par rapport à l'an dernier.

Le temps des compétences en interne est dépassé
Le besoin de profils ayant les compétences appropriées, expertise et compétences, ne cesse de croître. Cela veut dire qu’il n’est plus réaliste aujourd’hui d’avoir toutes les compétences sous le même toit. D’une part, cette situation est due à l’évolution technique ultra rapide; chaque jour apparaissent de nouvelles technologies. Il est quasi impossible de les maîtriser et d’être spécialisé dans tous les domaines. D’autre part, les exigences et les attentes du client final sont de plus en plus grandes. Les clients veulent être aidés, rapidement et avant tout personnellement, et ce, de préférence, à n’importe quel moment de la journée. Cela met une pression énorme sur les départements IT, tant de l’interne que de l’extérieur.

Besoin de nouvelles formes de collaboration
Les organisations, y compris les autorités, doivent adapter leur façon de penser et évoluer vers un modèle de cocréation. En s'engageant dans de nouvelles formes de coopération et de partenariat, il n'est plus nécessaire d’avoir toutes les connaissances en interne.

C'est le cas, par exemple, des "services managés", dont certains processus sont menés en externe par un expert possédant toutes les connaissances dans un domaine donné. Cela augmente l'efficacité au sein de votre organisation et est également très rentable.

Vous voulez en savoir plus sur d'autres résultats de notre enquête sur les tendances en matière d’IT ? Téléchargez ci-dessous les résultats.

Télécharger les résultats

Souhaitez-vous en savoir plus sur les services gérés après avoir lu cet article ? Contactez nos experts IT, ils se feront un plaisir de vous aider.

12-08-2019 - Securitas

Articles

MADE IN BELGIUM: Geoffrey De Smet: A Man with a Plan

From a small, academic project to a renowned software solution that is used globally and affects the lives of millions of people: it sounds like a fairy tale. But this is exactly what Belgian developer Geoffrey De Smet and Red Hat Business Optimizer (aka OptaPlanner) made happen. One of the most remarkable qualities of the software De Smet developed is its tremendous versatility. He himself used it to put together the match schedule for a tournament at his local tennis club. A schedule they had been labouring on for weeks, was put together over a lunch break applying the software. Next, a phone operator in the US installed it to optimize the deployment of its technicians. Hoping to save one or two percent in travel time, they ended up with a twenty-five percent reduction , saving hundreds of millions of dollars and heavily reducing CO² emissions in the process.

The very first version of the software came into being in 2006, during an academic challenge meant to optimize the university’s timetable. “I was playing around with optimization algorithms and made nice progress by combining them with JBoss code”, De Smet recalls. “In the following years I further improved the software on my own in my spare time. This continued when I started working as a Java consultant and later Java lead at Schaubroeck, were I supported the development of a local government budget software. In that period more and more developers started using OptaPlanner.

De Smet managed to secure his first customers, including a home for the elderly in France. But the development of the software truly made a huge leap forward when he joined Red Hat in 2010. Today, he is the Business Lead for Business Optimizer - or OptaPlanner - at the company. As such he can count on a community of talented full-time core engineers, hundreds of contributors and the feedback of thousands of users downloading the tool every month.

Every organization has planning issues,” is how De Smet explains the success of his software. “Common sense helps- to some extent in efficiently - deploying available people and resources. Our technology, however, always succeeds to further enhance and optimize the process. And we are not talking about efficiency gains of just a few percent, but rather ten, twenty or even twenty-five percent. This leads to enormous savings in logistics, which result in higher profits and higher productivity…usually being the main goal in the retail and transportation industry. In healthcare environments usage of the software focuses more on employee well-being.

There are also opportunities for society in general to profit from De Smet’s achievements. A government agency carrying out security inspections of bridges for instance will soon start using his software as well. Their intention is not to do the same number of inspections with less engineers, but instead to permit them more time per inspection. This will seriously increase the safety of citizens relying on that infrastructure.

I am constantly amazed by the diversity of our customers”, De Smet says. “All judiciary hearings in the UK are being scheduled with OptaPlanner. At the same time, a hugely popular car rental company in Europe uses the software to solve the puzzle of having the right car available for a customer at the requested time. This can get especially complicated considering they offer customers a choice in pick-up and return-locations. , And then there’s Thyssenkrupp, that implemented OptaPlanner to schedule maintenance of 220,000 elevators and escalators across North America which requires 2,500 technicians. Using the software, they managed to increase the number of completed maintenance jobs from fifty to seventy-five percent per year. Over the next year, they want to further improve that score by aiming to do maintenance on all 220,000 installations within a year.”

In Belgium, we just started working for KAVA, an organisation of more than 1,300 pharmacists”, De Smet continues. “They were struggling to allocate evenings and weekends their members are on call. Putting together such a schedule , you need to not only take into account the distance between the available pharmacists, but also the density of the population in an area. Wanting to be fair, they also needed to take into account members’ vacations and the fact that ‘on call’ duty on public holidays was equally spread. Those are very complicated yet exciting challenges.

When asked whether he is dreaming of even bigger achievements, De Smet does not have to think long: “Air traffic is immensely complex, of course, so we would definitely like to see our technology at work within an airline company or an airport. Staying closer to home and to the ground, we would also love to tackle the challenges of the Belgian railways. I’m pretty sure that will be a hard nut to crack,” he laughs.

Find out more about Red Hat

 

 

 

01-08-2019 - Red Hat

Articles

VIDÉO: Les informations les plus importantes de l'événement Microsoft Inspire

Deze week organiseerde Microsoft hun jaarlijkse partner event "Microsoft Inspire". 
Innovatie-cases van bijvoorbeeld Unilever en de nieuwste business en tech trends kwamen aan bod.

Hoe kan technologie mensen sterker kan maken? Bekijk in deze video de belangrijkste inzichten uit de keynotes.  

18-07-2019 - Microsoft

Articles

BDO Cyber Threat Insights 2019 1st Quarter Report

Cybersécurité : armez votre organisation contre les menaces venant de l’espace numérique.
 

Saviez-vous, qu’entre 2017 et 2018, pas moins de 26% de toutes les entreprises de vente au détail ont découvert plus d’une fuite dans leurs données confidentielles ? La numérisation croissante a pour conséquence que de plus en plus de données sont stockées en ligne, mais cela ouvre bien sûr aussi largement la voie aux cyberattaques et aux pirates informatiques.

Ces dix dernières années, l’e-commerce a explosé mondialement. Face à cette croissance plusieurs organisations sont sérieusement à la traîne en ce qui concerne leur cybersécurité. De nombreuses données personnelles et financières se trouvent tout simplement à portée de main de criminels avides d’en tirer profit. Et même plus, ceux-ci s’améliorent de plus en plus dans ce domaine.

La direction ne se rend souvent compte des besoins en matière de sécurité qu’en cas de défaillance de cette dernière, lors d’une fuite de données. Ceci n’est pas seulement coûteux, mais cela endommage également l’image d’une entreprise. Clients et citoyens perdent rapidement confiance, surtout lorsque des données sensibles sont dérobées. Investir dans une cybersécurité fiable n’est donc pas un luxe.

Vous voulez en savoir plus ?  Le nouveau rapport Cyber Threat Insights (Coup d’œil sur la Menace Informatique) de BDO donne un aperçu de la menace croissante en matière d’informatique et de la façon dont vous pouvez, en tant qu'organisation, vous armer contre celle-ci.

Télécharger le rapporT (PDF, ENglisch) 

17-07-2019 - BDO Digital

Recevoir des mises à jour régulières sur les TIC dans les organismes publics

Une mise à jour de VITO-Securitas par e-mail tous les quinze jours. Informations pertinentes garanties !

Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Suivez-nous sur:

Nous utilisons des cookies pour assurer que notre site fonctionne aussi bien que possible. Si vous continuez à utiliser le site Web, nous supposons que vous êtes d'accord avec cela.Privacy Statement